AROMA - CENTRU DE EXCELENTA - Gastronomie si Tehnologie Alimentara - Cursuri de calificare gratuite

logo ABR

revista horeca

bilancia2

Joi, 28 Iunie 2012 14:16

Anunt

Federatia Bucatarilor din Romania, cu sediul social in  Com. Corbeanca, sat Petresti, str. Balantei, nr. 46, jud. Ilfov - DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Km 19,3, website: fbro.ro, în calitate de partener, organizează achizitie prin procedura de prospectare a pietei - studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achizitie Servicii de editare/multiplicare suporturi de curs video pe CD - CPV 79970000-4, necesare  derularii cursurilor conform sectiunii Specificatii tehnice din documentatia de atribuire.Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de produse solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

Achizitor Federatia Bucatarilor din Romania cu sediul social in  Comuna Corbeanca, str. Balantei, nr.46, Judetul: Ilfov - DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Km 19,3, tel./fax.: 021-3528888; 021-3523333; website: fbro.ro

 

Persoana de contact:

Manager Proiect – Madalina Dorobantu, Tel/Fax: 021-3528888; 021-3523333 , E-Mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Procedura de atribuire aplicata

 Achiziţie prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei, având în vedere Instrucţiunea nr.26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013 (Anexa 1),  la contractul de finanţare.

 

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate

Serviciile de editare/multiplicare suporturi de curs video pe CD - CPV 79970000-4 necesare derularii cursurilor, consta in furnizarea de catre furnizor a  produselor/serviciilor precizate la punctul DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE) din  documentaţia de atribuire(pct. 5).

 

Termen de finalizare sau durata contractului

 Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data de 30.11.2012.

 

Termen de plata:

 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre furnizor in termen de 90 zile lucratoare de la emiterea si comunicarea fiecarei facturi, emisa ca urmare a comenzii ferme scrise a achizitorului si dupa semnarea fiecarui proces– verbal de receptie a produselor .

 

Modalitati de plata: 

 Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

 

Locul de livrare: 

 Livrarea produselor  se va realiza la sediul achizitorului, in transe, conform comenzilor ferme scrise.Comenzile ferme date de catre achizitor  au termen de de livrare 15 zile lucratoare din momentul primirii, iar receptia se va efectua  pe baza de proces verbal de receptie la sediul achizitorului.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Relații suplimentare și documentația de atribuire se pot obține in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 08.30 – 17.30 de la sediul Federatiei Bucatarilor din Romania din Com. Corbeanca, sat Petresti, str. Balantei, nr. 46, jud. Ilfov - DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Km 19,3 , fie prin solicitare la următorul număr de tel./fax.: 021-3528888; 021-3523333 si/sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza si/sau descarcare de pe website fbro.ro .

 

Termenul limită de primire a ofertelor 06.07.2012, ora 10.00 la sediul  Federatiei Bucatarilor din Romania din Com. Corbeanca, sat Petresti, str. Balantei, nr. 46, jud. Ilfov

 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

06.07.2012, ora 11.00 la sediul  Federatiei Bucatarilor din Romania din Com. Corbeanca, sat Petresti, str. Balantei, nr. 46, jud. Ilfov - DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Km 19,3.

 

Modul de transmitere si de  prezentare a ofertei  

Ofertele se depun in plic sigilat la adresa: Com. Corbeanca, sat Petresti, str. Balantei, nr. 46, jud. Ilfov si/sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza si/sau fax: 021-3523333.

 

Modalitaţile definanţare si de plată

 Contractul POSDRU/108/2.3/G/80705 este cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeşte în oameni!’’

 

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut


Manager Proiect 

Madalina Dorobantu

 

 

 

 

 

 

Mai multe din această categorie: « Anunt Anunt »
sus

Galerie foto

img_3823
img_3823
japonezi_75
japonezi_75
unox_09
unox_09
angelopo50411_41
angelopo50411_41

Promo

Revista

Revista87

Banner
Banner

Login